Latte Art – umetnost crtanja

Latte Art datira još iz osamdesetih godina prošlog veka, danas iskusni baristi se takmiče ko će podići ovu umetnost na još viši nivo. Osmišljavanje novih i komplikovanijih crteđa postala je opsesija dugogdišnjih barista, a poseban talenat imaju oni koji uspeju da spoje talenat za crtanje sa pravljenjem i poznavanjem prave kafe i njenih sastojaka. Ova […]